Burza škol a zaměstnavatelů v KD Karlov Benešov

24.10.2018
Stalo se již dobrou tradicí, že na podzim se koná v Kulturním domě Karlov v Benešově. Burza má již dvacetiletou tradici a letos se uskuteční 14. listopadu.

Tuto prezentační výstavu středních škol okresu Benešov pořádá Úřad práce České republiky, Krajská pobočka Příbram s kontaktním pracovištěm Benešov ve spolupráci s městem Benešov.

Pro žáky vyšších ročníků základních škol je to výborná příležitost seznámit se s nabídkou středních škol a učilišť z našeho okresu. Tuto přehlídku škol mohou navštívit celé organizované třídy žáků základních škol, ale i samostatně žáci s rodiči. Uvidí na jednom místě nabídku místních škol a učilišť, možné studijní a učební obory, které mohou v budoucnu studovat. Přítomní zástupci z řad pedagogů jim zodpoví dotazy a seznámí je blíže s konkrétní školou. Žáci si tak lépe vytvoří představu, kam budou po základní škole směřovat jejich kroky.
Převzato ODTUD

Aktuálně z Benešovska