Oprava silnice z Živohoště do Neveklova proběhne s pomocí evropských peněz

10.10.2018
Rada Středočeského kraje schválila v pondělí 8. října 2018 aktualizaci dopravního projektu „II/114, most Živohošť – Neveklov“, který je zařazen v zásobníku projektů ke spolufinancování z prostředků EU a národních zdrojů. Na projekt opravy silnice II/114 byla zpracovaná kompletní projektová dokumentace, díky níž jsou známé přesné předpokládané cenové náklady.

„Oproti předběžnému hrubému odhadu celkových nákladů, který byl 138,7 milionu korun, se po zpracování projektové dokumentace nyní pohybují ve výši 192,1 milionu korun,“ informoval radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO 2011) s tím, že bude-li Středočeskému kraji schválena dotace IROP, pak 85 % uznatelných nákladů této dopravní stavby bude hrazeno z peněz EU, 5 % ze státního rozpočtu a zbytek uhradí Středočeský kraj.

Rekonstrukce silnice II/114 je podle projektové dokumentace plánována v celé její šíři cca 7-9 metrů. Mělo by zde dojít k pročištění podélného systému odvodnění vozovky a doplnění zádržného systému. „Stavební práce budou skutečně náročné, neboť v trase silnice se nachází dvanáct úrovňových křižovatek se sjezdy na pozemky a polní cesty,“ upozornil radní F. Petrtýl.

Začátek 9,5 kilometru dlouhého opravovaného úseku je situován před mostem ev. č. 114-027 u Živohoště přes Slapskou přehradu a končí před křižovatkou se silnicí II/105 před Neveklovem. Majetkoprávní a vlastnické vztahy jsou v projektové dokumentaci vyřešeny. Stavba by měla být realizovaná v letech 2019-2020.

Převzato ODTUD

Aktuálně z Benešovska