Projekt Škoda života! ve Vlašimi slavil velký úspěch

06.11.2018
Akce pod názvem ŠKODA ŽIVOTA!“ proběhla ve čtvrtek 25. října v době od osmi do třinácti hodin v areálu atletického stadionu a zbrusu nového dopravního hřiště ve Vlašimi. Připravily ji policistky z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Středočeského kraje ve spolupráci s městem Vlašim, Nadačním fondem Kolečko, složkami integrovaného záchranného systému, společností ŠKODA auto, a.s. a BESIP. Speciálním hostem byl pan Štěpán Hyka. Akce se zúčastnilo na čtyřicet studentů Střední průmyslové školy ve Vlašimi s pedagogickým dozorem.

Akci zahájil starosta města Vlašim, pan Luděk Jeništa. Ten pozdravil všechny přítomné a pronesl několik stručných, avšak adresných vět týkajících se daného tématu. Na něj navázala policejní tisková mluvčí Eva Stulíková, která vysvětlila, jak vlastně celá akce vznikla, komu je určena a co je jejím cílem. Poté už se studenti rozdělili do dvou skupin a rozešli se do jednotlivých učeben. V první probíhala přednáška na téma bezpečné chování v silničním provozu. Na úvod shlédli studenti preventivní videoklip „ŠKODA ŽIVOTA!“, který je zacílen na mladou generaci začínajících řidičů a upozorňuje na rizika spojená s řízením motorového vozidla pod vlivem alkoholu. Poté už dostali slovo jednotliví přednášející, od kterých se posluchači dozvěděli spoustu zajímavých informací. Pan Robert Šťastný z týmu Výzkumu dopravní bezpečnosti společnosti ŠKODA auto a.s. vysvětlil přítomným například to, proč je důležité se ve vozidle připoutat, k čemu slouží airbagy, jaký význam mají bezpečnostní prvky, apod. Zároveň ukázal některá videa zachycující simulovaný náraz vozidla v různých rychlostech a mnoho dalšího. Vedoucí dopravního inspektorátu Benešov npor. Zdeněk Štěpánek zmínil v krátkosti statistická čísla dopravní nehodovosti na Vlašimsku a přidal i několik fotografií z vážných dopravních nehod. Navíc ukázal autentická videa, zachycující naprosto nesmyslné chování některých řidičů. Obdobné fotografie ze závažných dopravních nehod odprezentoval i velitel stanice HZS Benešov, mjr. Jiří Černovský a v krátkosti zmínil nelehkou práci hasičů na místě takových událostí. Největší časový prostor pak dostali pánové ze Zdravotnické záchranné služby Benešov, Adam Svoboda a Rudolf Kotek, kteří studenty velmi poutavým způsobem seznámili se základními zásadami poskytování první pomoci, zmínili nejnovější trendy při záchraně lidského života a některé život zachraňující úkony předvedli i názorně na cvičné figuríně.

Souběžně s tím probíhala ve vedlejší místnosti neformální diskuze studentů s panem Štěpánem Hykou, člověkem, který před šestnácti lety naboural se svým motocyklem a následkem těžkého zranění skončil upoután na invalidní vozík. Silný příběh silného muže. Na něj posléze navázal mjr. Černovský a policejní tisková mluvčí Veronika Čermáková, kteří pohovořili o psychosociálních následcích tragické události.

Poté, co se obě skupiny vystřídaly, přemístili se studenti ven, do prostoru mezi halami, kde na ně čekala čtyři stanoviště. Na prvním z nich ukazoval pan Robert Šťastný ze společnosti ŠKODA AUTO a.s. v praxi, jak se správně připoutat, jak správně upevnit hlavovou opěrku, k čemu slouží další bezpečnostní prvky ve vozidle, apod. Na dalším stanovišti mohli studenti pohovořit s npor. Zdeňkem Štěpánkem o problematice řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. Pan Miroslav Polách, koordinátor BESIP pro Středočeský kraj, jim zase zapůjčil alkoholové a drogové brýle, které simulují reálný stav lidského organismu po požití těchto návykových látek, aby si v praxi vyzkoušeli, jak se rozeznávací a ovládací schopnosti člověka v takové situaci naprosto markantně snižují. Třetí stanoviště patřilo vlašimským hasičům, kteří studentům ukázali vyprošťovací techniku a pohovořili s nimi o svých zkušenostech při výjezdech k dopravním nehodám. Poslední, čtvrté, stanoviště, bylo asi pro všechny velkým překvapením. Studenti, kteří si přišli prohlédnout sanitní vůz, byli v jedné chvíli doslova po hlavě vrženi do reálné situace, ve které jde o lidské životy, a oni mají pomoci. Jednalo se o simulovanou dopravní nehodu, kde byly zraněné osoby, a studenti, coby náhodní řidiči, měli spontánně reagovat. Přestože reakce byly různé, byla většina studentů aktivních, a snažila se nějakým způsobem pomoci. Sami, na vlastní kůži, se tak přesvědčili, jak důležité je vyzkoušet si teoretické znalosti také v praxi. Záchranáři, společně s policistkami a policejním instruktorem výcviku Liborem Maškarincem s nimi poté vyhodnotili, zda si počínali správně a co případně měli udělat jinak.

Na konec celé akce proběhlo ještě jedno společné krátké vyhodnocení a poté všichni zúčastnění dostali drobné dárky. Nadační fond Kolečko věnoval studentům propisky, odznáčky, jednorázové alkoholtestery a také krátké leporelo se základními zásadami poskytnutí první pomoci. Město Vlašim jim věnovalo reflexní pásky a propisky.

Zvláštní poděkování patří paní Lindě Jandové z Nadačního fondu Kolečko za trpělivost a podporu při přípravě této akce, a také panu Štěpánu Hykovi, který předává své zkušenosti mladým lidem, a tím se velmi zasluhuje o preventivní působení právě na tuto generaci. Velké poděkování patří i Petře Rajmanové, manažerce prevence města Vlašim, za zajištění celé akce a v neposlední řadě i figurantkám Martině Fejfarové a Lucii Novákové z oddělení tisku a prevence KŘP Středočeského kraje.

Program „ŠKODA ŽIVOTA!“ vychází z programu „DOŽIJ SE 20!“ Nadačního fondu Kolečko. Je zacílen na mladou generaci začínajících řidičů, respektive mladé lidi ve věku 17-18 let, kteří se řadí k nejvíce rizikovým skupinám účastníků silničního provozu. Na světových silnicích zemře každoročně více než jeden milión lidí. Loni policie vyšetřovala v České republice více než 100 000 dopravních nehod, při kterých zemřelo více než 500 lidí, z toho 65 ve věku 18-24 let. Bezmála 2 500 lidí utrpělo těžké zranění. Ve Středočeském kraji to bylo téměř 15 000 nehod, při kterých zemřelo 63 lidí, z toho 6 lidí ve věku 18-24 let. Cílem této akce nebylo mladé lidi nijak zastrašit, naopak, upozornit je na určitá rizika spojená s řízení motorového vozidla a také na to, jak fatální následky může vést nebezpečné chování v silničním provozu.
Převzato ODTUD

Aktuálně z Benešovska