Středočeská hejtmanka se ohradila proti tvrzení medií krátce před volbami

10.10.2018
Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová zásadně odmítá informace zveřejněné krátce před komunálními volbami, v nichž dvě média  - seznam.cz a Mladá Fronta DNES - sdělují čtenářům, že se ředitel benešovské a mladoboleslavské nemocnice sešli s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (oba ANO 2011), aby s ním řešili situaci, že byli tlačeni podnikatelem T. Horáčkem a generálním sekretářem Asociace středočeských nemocnic Z. Chotěborským k tomu, aby byly upravovány technické záležitosti vypisovaných výběrových řízení dle jejich představ. Nedůvěru vůči vedení kraje měli řešit tímto způsobem.

„Proti takto nepravdivým tvrzením obou médií se ohrazuji. Vede mne k tomu zejména zpráva, kterou mi osobně zaslal formou SMS v reakci na článek seznamu.cz ředitel Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově Roman Mrva. Sděluje mi, že s obsahem článku zveřejněným na serveru seznam.cz nesouhlasí,“ říká Jaroslava Pokorná Jermanová a pokračuje: Píše doslova: ‚Na seznamu je článek, s jehož obsahem musím nesouhlasit. Nikdy jsem sám aktivně nešel za ministrem zdravotnictví řešit něco, co bych měl řešit se svým nadřízeným. Sešel jsem se s ministrem pouze 1 x a společně s JUDr. Řípou a dalším člověkem blízkým ministrovi. Protože se článek dotýká všech ředitelů středočeských nemocnic, rád bych, budete-li chtít, podnikl kroky k narovnání této dezinformace. Nevím, proč to někdo zase takto hraje. JUDr. Bezděka jsem též informoval o této schůzce a o jejím obsahu. Naopak potvrdím všem, že současná spolupráce mezi krajským úřadem a nemocnicemi je příkladná.“

Nepravdivé informace formou článku se poprvé objevily na serveru seznam.cz dne 28. 8. 2018, kdy zde byl publikován text s titulkem „Ředitel benešovské nemocnice předal ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi informace o ovlivňování zakázek“. Píše se v něm, že za pozornost stojí, že benešovský ředitel Roman Mrva šel s informacemi přímo za ministrem a obešel vedení Středočeského kraje. Tuto informaci následně evidentně převzali reportéři Mladé fronty DNES Eva Zahradnická a Lukáš Valášek. Ti po vzoru seznamu.cz publikovali 1. 10. 2018 bez jakéhokoli ověření si skutečnosti článek, v němž píší, že: „... nedůvěra v politické vedení kraje měla nakonec dohru a vedení nemocnice se rozhodlo řešit situaci po jiné ose. Sešli se přímo s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem.“ Zcela stejný text se posléze objevil i na serveru iDNES.cz 6. 10. 2018, tedy přímo v den konání komunálních voleb.

Průběh jednání a setkání s ministrem zdravotnictví přibližuje ředitel benešovské nemocnice, předseda představenstva, Roman Mrva: „Ze společné diskuse na konferenci ‚Nemocnice 21. století‘, která se konala 18. 5. 2018 mezi ministrem zdravotnictví, mnou, mým finančním ředitelem a doktorem Poloučkem, vyplynulo, že stávající ředitelé středočeských nemocnic mají jasné představy a již realizují kroky pro řešení současné neutěšené personální situace ve zdravotnictví v poměru s omezenými finančními zdroji a v hledání řešení, aby nemocnice mohly být téměř samofinancovatelné. Tedy bez provozních dotací a bez omezení poskytované péče. Já osobně jsem navíc přislíbil panu ministrovi spolupráci při nastavování a propojování přednemocniční péče s krajskými a fakultními nemocnicemi, například v problematice Iktových center. V neposlední řadě jsme diskutovali leteckou zdravotnickou záchrannou službu, protože sloužím jako lékař u Letecké záchranné služby PČR Praha. Pan ministr na základě našich řešení a v kontextu s hospodářskými výsledky středočeských nemocnic, které ho mile překvapily, nám nabídl společnou schůzku nad výše uvedenými tématy. Bohužel, díky časové vytíženosti pana ministra a mých kolegů, jsme se společně nad diskusí o zdravotnictví, a to nejen středočeském, sešli pouze tři. To samé odpoledne. Potvrzuji, že jsem nikdy nebyl paní hejtmankou ani panem doktorem JUDr. Bezděkem tlačen k žádné nekalé činnosti, naopak diskuse nad investicemi a systémem řízení nemocnic je nyní příkladná. Důrazně se tedy ohrazuji proti tvrzení, že jsme si šli z nedůvěry k vedení kraje stěžovat ministrovi,“ říká předseda představenstva nemocnice Rudolfa a Stefanie Roman Mrva k informacím na serveru seznam.cz, v Mladé frontě DNES a na iDNES.cz.„Je s podivem, jak mohou redaktoři fabulovat a zkreslovat skutečnost bez jakékoli prověření reality a doložení svých tvrzení. Je politováníhodné, že musejí manažeři nemocnic hledat cesty, jak dezinformace médií vyvolané senzacechtivostí a zřejmě i účelovostí poškodit vedení kraje těsně před volbami, napravit. Chápu, že politický boj může někoho strhnout ke zjednodušení, zkratce, účelovosti a snaze vyšvihnout se na vrchol. Očekávala bych ale, že někteří autoři takovýchto článků si ověří skutečnost. Nechápu, jak mohou bez jakéhokoli studu či odpovědnosti předkládat veřejnosti naprostou lež,“ závěrem podotýká Jaroslava Pokorná Jermanová.

Převzato ODTUD

Aktuálně z Benešovska