V Benešově začala demolice budov v Táborských kasárnách

20.10.2018
Ve středu 17.10.2018 začala demolice dvou objektů v areálu u parkoviště Táborských kasáren. Obě budovy jsou již léta nevyužívané a město pro ně nemá smysluplné využití. Pouze objekt vedle azylového domu byl využíván jako vnitřní cvičné prostory pro Policii ČR, která zde dvakrát za rok nacvičovala ozbrojené zásahy. Z uvedených důvodů schválilo v únoru zastupitelstvo města v rozpočtu na rok 2018 položku na demolici těchto budov. Vlastní demolici předcházela projektová příprava a schválení demoličního výměru. Odhadovaná cena demolice byla stanovena na předpokládanou hodnotu 3,5 mil. Kč. Poté bylo přistoupeno k výběrovému řízení, do kterého se přihlásilo 9 společností. Vítězem se stala společnost Polanský Group a. s., která zvítězila s cenou 1,3 mil. Kč bez DPH. Oproti původnímu hrubému cenovému odhadu je to téměř 60%ní úspora. Demolice budou probíhat do 15. 12. 2018 a i přes drobnější dopravní omezení zůstane parkoviště otevřeno.

Převzato ODTUD

Aktuálně z Benešovska