ZUŠ J. Suka Benešov otevřela nový obor

08.11.2018
Hudební obor ZUŠ J. Suka v Benešově nabízí od září 2017 studium na „královský nástroj“ - hru na varhany – nikoli však varhany ledajaké, ale varhany chrámové. Tento nástroj patří mezi největší a mechanicky nejsložitější hudební nástroje.

Varhany se řadí mezi vícehlasé aerofony. Tóny se v nich tvoří v dřevěných nebo kovových píšťalách buď chvěním vzduchových sloupců, nebo chvěním kovových jazýčků (podle druhu píšťal). Stlačený vzduch se do píšťal vhání obvykle měchem. Varhany mohou mít až sedm manuálů (klaviatur), dvě pedálnice (klaviatury pro nohy), desítky rejstříků a až desítky tisíc píšťal velikosti od 11 mm do 20 m. Předchůdci tohoto nástroje byly Panova flétna a dudy. Dlouhá staletí usilovného zvětšování a zdokonalování dala vznik „královskému“ nástroji, který zdobí největší katedrály světa stejně jako malý venkovský kostelík. Jsou nadále budovány i v moderních koncertních sálech. Takovéto nástroje jsou velmi drahé a velmi náročné na prostor.

Největší službu umění vykonaly varhany v době hudebního baroka, kdy se na ně provozovaly velkolepé koncerty. Ale hlas varhan neztratil své kouzlo ani dnes — svědčí o tom vyprodané varhanní koncerty ať v koncertních síních s moderními elektrifikovanými nástroji nebo v chrámech s historickými nástroji. V Praze je takovou historickou koncertní síní např. bazilika sv. Jakuba na Starém Městě. Pro varhany psali hudbu skladatelé všech dob (Johann Sebastian Bach v období baroka, Antonín Dvořák v době romantismu či Petr Eben v moderní hudbě) a každá doba měla také své slavné varhaníky a stavitele těchto nástrojů.

V dnešní době jsou tyto nástroje nahrazovány digitálními nástroji, které jsou na velmi dobré úrovni, zvukově nahradí i velký složitý varhanní stroj, k jejich instalaci je zapotřebí zlomek místa a v neposlední řadě jsou mnohokrát levnější, než klasický varhanní stroj.

Výrobou digitálních chrámových varhan se zabývá řada firem a států, z nichž nejdále jsou asi Italové, kteří vyrábějí mnoho nástrojů různě vyspělých.

ZUŠ J. Suka zakoupila od italské firmy Viscount digitální chrámové varhany – Unico CLV 8. Tento nástroj disponuje třemi manuály a nožním manuálem. Je umístěn v koncertním sále ZUŠ a probíhá na něm individuální výuka žáků. Ti se postupně seznamují s varhanní technikou, artikulací, registrací. Ke hře zapojují nejen ruce, ale postupně i nohy. Kromě prstokladů se učí i správnému nohokladu. Při hře varhanních skladeb je zapotřebí čtení tří notových osnov, což není vůbec jednoduché.

Organizace studia je následující. Žáci, kteří dokončí úspěšně čtvrtý ročník hry na klavír, mohou pokračovat od pátého ročníku ve hře na varhany. Končí pak, jako jiné hudební nástroje, v sedmém ročníku absolventským koncertem. Dále mohou své znalosti a varhanní techniku rozšiřovat ve čtyřletém studiu na II. stupni. Tímto studiem lze také pokračovat po dokončení I. stupně hry na klavír, nebo po prokázání dobré úrovně klavírní techniky. Hře na chrámové varhany vyučuje paní učitelka Daniela Veselá a pan učitel Ctirad Sedláček.
Převzato ODTUD

Aktuálně z Benešovska